ŞTEFAN DURUTTYA
Data naşterii 25.06.1962

Adresa:  Remeţi, nr. 240, 437235ROMANIA
Telefon: 0262 370213, Mobil: 0751296353, Fax: 0262 370213,
E-mail: sduruttya@yahoo.com, Website: primaria-remeti.ro

Starea civilã: Cãsãtorit, 3 copii
 
Studii: Institutul de Subingineri, Reşiţa
 
Experienţã profesionalã:
♦ 1982 – 1986    Recuperator I.J.R.V.M.R, Caraş–Severin
♦ 1986 – 1988    Subinginer–Investiţii I.J.R.V.M.R, Caraş-Severin
♦ 1988 – 1991    Şef secţie Consum Coop Remeţi 
♦ 1991 – 1997    Profesor suplinitor limba francezã, Şcoala Remeţi
♦ 1997 – 2007    Contabil, Primãria Remeţi
♦ 2008 -             Viceprimar
 
Limbi strãine: Engleza, Rusa, Franceza
♦ Spirit de convingere, Tact, Prezenţã agreabilã
♦ Aptitudini verbale
♦ Cunoştinţe temeinice de operare pe calculator
 
Calitãţi: Seriozitate, Consecvenţã, Ambiţie, Punctualitate, Intransigenţã, Abstinenţã totalã faţã de alcool şi tutun