Proiecte de investiţii

♦ Reparaţii ale acoperişului la şcolile din Remeţi, Piatra-1 şi Piatra-2, până în 2011
♦ Amenajarea grupurilor sanitare exterioare, şi realizarea instalaţiilor de apă potabilă la şcolile Piatra, Teceu-M, până în 2011
♦ Finisaje interioare şi exterioare la Şcolile şi grădiniţa din Piatra, până în 2011
♦ Modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării prin amenajarea izvoarelor de captare şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă a comunei Remeţi, până în 2011
♦ Alimentare cu apă potabilă a satelor Teceu-Mic şi Piatra, până în 2012
♦ Modernizare şi extindere iluminat public la nivelul comunei Remeţi, până în 2012
♦ Amenajare-Valea Morii zona-Centru, până în 2012
♦ Asfaltare sau betonare străzi şi uliţe din Remeţi, Piatra şi Bongaz, până în 2012
♦ Amenajare-piaţetă zona-Centru, până în 2011
♦ Construcţia unui Cămin cultural cu sală multi-funcţională, până în 2012
♦ Construire sală de sport, până în 2012
♦ Amenajare teren de sport, până în 2012
♦ Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor, până în 2011
♦ Canalizarea şi construcţia staţiei de epurare a apei, până în 2012
♦ Colectarea selectivă a deşeurilor menajere, până în 2011