Populaţia

Teritoriul comunei Remeţi a fost locuit din prima jumătate a secolul al XlV-lea. Satele maramureşene aveau câte 100 de locuitori minim, aceasta însemnând 20-25 de familii.
Concomitent cu dezvoltarea şi progresul economic, numărul locuitorilor satului s-a mărit, iar autoritatea statală din nevoia de a cunoaşte numărul si venitul locuitorilor a trecut la întocmirea de recensăminte. Pe lângă evidenţierea populaţiei de către stat, Biserica, fiind o instituţie autonomă, a trecut şi ea la evidenţierea enoriaşilor/pupulaţiei prin întocmirea de registre de stare civilă.
 
Populaţia predominantă în satul Remeţi este de naţionalitate ucraineană, iar în satele Teceu Mic şi Piatra de naţionalitate maghiară. Alături de populaţia majoritară convieţuiesc în cele trei sate români, rromi şi germani /şvabi. În prezent compoziţia etnică a comunei şi a satelor aparţinătoare este:
     • Remeţi - 3054 locuitori: 80% ucraineni, 20% români, rromi şi germani/şvabi
     • Teceu Mic - 286 locuitori: 60% maghiari, 20% ucraineni, 20% români şi rromi.
     • Piatra - 452 locuitori: 60% maghiari, 20% ucraineni, 20% români.
 
Per ansamblul situaţia etnică al localităţii Remeţi se prezintă astfel:
     • 73% ucraineni
     • 13,06% romani
     • 12,44% maghiari
     • 3,6% rromi
     • 0,13% alte naţionalităţi
iar numărul total al locuitorilor comunei Remeţi este de 3792 suflete.