Infrastructura

Alimentarea cu apă potabilă
În comună nu există un sistem de alimentare cu apă potabilă, locuitorii asigurând necesarul de apă potabilă din fântâni proprii, însă există un sistem de alimentare cu apa menajeră care a fost executat din bugetul local, lucrare care necesită extindere şi modernizare de la sursa la consumatori. Primăria Remeţi a realizat un studu de fezabilitate cu privire la modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării în localitatea Remeţi şi alimentarea cu apă potabilă a satelor aparţinătoare Teceul Mic şi Piatra cu scopul de a accesa fonduri nerambursabile.
 
Canalizarea menajeră şi pluvială                                                                  
În prezent nu există un sistem de canalizare, apa pluvială fiind evacuată prin şanţuri care necesită decolmatare. Primăria Remeţii a realizat un studu de fezabilitate cu privire la sistemul de canalizare a apelor uzate şi staţia de epurare în localitatea Remeţi cu scopul de a accesa de fonduri nerambursabile.

Încălzirea locuinţelor   
Încălzirea locuinţelor se face prin sobe cu combustibil solid. Şcoala din localitatea Remeţi dispune de încălzire în sistem centralizat.

Drumuri
Singurul drum comunal din comuna Remeţi este drumul din satul Piatra, drum care face legătura cu drumul naţional DN 19 la ieşirea din Teceu-Mic şi centrul satului Piatra, drum care necesită reabilitare şi modernizare pe toata lungimea acestuia. Drumul Bongaz necesită reabilitarea şi prelungirea până la intersecţia cu drumul forestier Surdic-Peres-Piatra pentru a scoate din izolare localitatea Teceu-Mic şi a asigura legătura pe timpul inundaţiilor cu DN 19.
Principalele drumuri, străzi şi uliţe ce străbat comuna sunt: strada Tisei, strada Căminului, strada Morii, strada Câmpului, strada Tineretului, strada Dubrova, strada Surdic, strada Horb, zona Cartier, strada Rromilor. Toate aceste străzi şi zone necesită reabilitare şi modernizare, starea acestora fiind foarte precară. Aceste drumuri leagă principalele zone a localităţi cu drumul naţional DN 19. Primăria Remeţi a realizat un studiu de fezabilitate în vederea reabilitării şi modernizării tuturor acestor drumuri.

Telefonie
Comuna este acoperită în totalitate de reţeaua de telefonie fixă Romtelecom. Din punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele companiei Orange, existând acoperire şi cu semnal al altor companii, precum Vodafone şi Zapp.

Televiziunea prin cablu                                                                                
Televiziunea prin cablu acoperă teritoriul localităţi Remeţi.

Energie electrică 
Alimentarea cu energie electrică este asigurată din reţeaua naţională, acoperind intravilanul satelor componente comunei. Sunt necesare extinderi în localitatea Remeţi, pentru a alimenta locuinţele construite în ultimii ani la ieşirea din sat şi pentru a crea utilităţile în vederea construirii altor locuinţe.

Iluminatul public
Iluminatul public este asigurat printr-o reţea care acoperă aproape toată comuna, care însă necesită reabilitare şi modernizare.
 
Sănătate
Ocrotirea sănătăţii este asigurată în cadrul dispensarului uman, care se află în reşedinţa de comună, în localitatea Remeţi, în cadrul căruia sunt deservite şi nevoile cetăţenilor din satele aparţinătoare comunei şi un punct sanitar în satul Piatra. În comună mai există şi un cabinet stomatolog medical particular, dar din păcate lipseşte o farmacie care să acopere nevoile de medicamete, oamenii fiind nevoiţi să se deplaseze după medicamente în oraşul Sighet. În cadrul dispensarului îşi desfăşoară activitatea un medic şi trei cadre sanitare cu pregătire de specialitate.
 
Ordine publică şi protecţie civilă
La nivelul comunei Remeţi, ordinea şi liniştea publică sunt asigurate prin activităţile desfăşurate de Postul local de Poliţie Remeţi, iar pe timp de noapte, de 2 posturi tip patrulă, formate din agenţi de pază ai Serviciului local de Pază, ce îşi desfăşoară activitatea conform „ Planului de ordine, linişte publică şi pază al comunei Remeti”.
Supravegherea circulaţiei rutiere este asigurată de Postul local de Poliţie care este dotat cu un autoturism ce asigură patrularea pe raza comunei.                                
 
Protecţia civilă
Protectia civilă este asigurată prin Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Remeţi format din voluntari şi persoane retribuite, cu următoarele atribuţii:
♦ desfăşurarea de  acţiuni  de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva dezastrelor;
♦ verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi măsurilor pentru apărarea împotriva dezastrelor, acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre;
♦ acordarea de ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii precum şi în caz de dezastre.
Serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Remeţi are acces permanent la următoarele dotări:
    • motopompa pe benzină;
    • tractor cu remorcă;
 
De asemenea, în comună funcţionează un oficiu poştal, un oficiu de telecomunicaţii, Agenţie C.E.C, cooperativă de comerţ, bibliotecă comunală cu peste 5000 de volume, precum şi o staţie TV prin cablu care asigură şi serviciul de internet.