Economia

În comună există un număr de circa 20 agenţi economici, dintre care o unitate de producţia cu specific de activitate în industria lemnului, cu un număr de circa 50 de angajaţi, precum şi o unitate economică care activează în domeniul industriei petroliere -staţie de benzină. Celelalte unităţi economice sunt orientate către comerţ şi prestări servicii.
 
Efectivele de animale ale locuitorilor sunt într-o continuă scădere, mai ales la principalele categorii de animale: ovine, bovine, cabaline, animale mici şi familii de albine. În schimb, la porcine şi păsări numărul acestora se menţine relativ constant în ultimii ani.
 
Turism
Comuna Remeţi dispune de un potenţial turistic format din datinile, tradiţiile şi obiceiurile populare transmise, din generaţie în generaţie, de-a lungul veacurilor. Un obiectiv turistic important este mănăstirea călugărilor eremiţi ai ordinului Sfântul Paul din comuna Remeţi, care are o valoare istorică însemnată, fiind printre puţinele monumente medievale din piatră păstrate în Maramureşul istoric.
În localitatea Remeţi se desfăşoară anual, la începutul lunii octombrie, o amplă manifestare culturală sub genericul "Ziua Recoltei" în cadrul căreia ucrainenii din Maramureş, şi nu numai, îşi prezintă frumoasele obiceiuri, cântecele şi portul popular specific, precum şi recolta pe care au strâns-o în respectivul an.
Sunt atractive, din punct de vedere turistic, datinile şi obiceiurile de peste an care au loc în comuna nostră din timpuri "apuse": nunţile, botezurile, colinzile din perioada sărbătorilor Crăciunului, chiar şi serbările religioase din timpul anului. Marea majoritate a turiştilor vin în comuna Remeţi în perioada Crăciunului şi a Revelionului.