Descriere generală

Remeţi, comuna a cărei menţiune apare scrisă pentru prima dată în urmă cu peste 600 de ani, mai exact în anul 1363, este aşezată din punct de vedere geografic în depresiunea Maramureşului la extremitatea nordică a acesteia pe malul drept al râului Tisa.
Comuna Remeţi este situată pe DN 19 - şosea internaţională, care constitue principala axă de circulaţie rutieră ce traversează nucleul comunei, la o distanţă de 24 km de municipiul Sighetu-Marmaţiei şi 85 km de Baia-Mare, reşedinţa de judeţ.
 
Aceasta este situată între coordonatele:                                                          
♦ la limita estică a teritoriului administrativ la intersecţia paralelei 47 de grade, 58 minute si 45 secunde - latitudine nordică, cu meridianul de 23 grade, 37 minute şi 50 secunde - longitudine estică (în vecinătate cu comuna Săpânţa)
♦ la limita vestică a teritoriului administrativ la intersecţia paralelei 47 de grade, 58 minute şi 45 secunde - latitudine nordică cu meridianul de 23 grade, 30 minute - longitudine estică (în vecinătate cu statul Ucraina)
♦ la nord, pe apa de graniţă Tisa, cu statul Ucraina                                           
♦ la sud-vest extravilanul comunei este în limita cu judeţului Satu-Mare, iar la sud-est se învecinează cu extravilanul comunei Săpânţa.
 
Comuna Remeţi, cu satele aparţinătoare, se învecinează:
♦ la nord-est cu localitatea Săpânţa
♦ la sud şi nord-vest cu judeţul Satu-Mare, comuna Certeze (satul Huta-Certeze)
♦ la nord cu localităţile Bedeu şi Teceul Mare (Tiacevo) din Ucraina Subcarpatică, delimitată de graniţa de stat pe râul Tisa şi pe uscat spre judeţul Satu-Mare pe o distanţă de 19 km.
 
În componenţa teritorială a comunei Remeţi intră satele:
♦ Remeţi - reşedinţă de comună
♦ Teceu-Mic situat pe malul stâng al râului Tisa la aproximativ 5 km de centrul comunei
♦ Piatra la o distanţă de 11 km de centrul comunei.
 
Este de menţionat faptul că atât satul Teceul Mic cât şi satul Piatra sunt aşezate, atât geografic cât şi administrativ, pe drumul naţional 19 Sighet-Negreşti, iar la ora actuală există o legătură corespunzătoare cu centrul comunei şi cu alte localităţi din judeţul Maramureş.
 
Suprafaţa totală a teritoriului este de 6.498 ha împărţită pe categorii în felul următor:
  Arabil   519 ha   Păduri   4.070 ha
  Păşuni   313 ha   Ape   92 ha
  Fâneţe   590 ha   Drumuri   47 ha
  Livezi   607 ha   Construcţii   44 ha

    Neproductiv   216 ha
  Total agricol   2.029 ha   Total neagricol   4.469 ha
 
Din punct de vedere administrativ, unitatea teritoriala este cotată ca fiind de rangul II.