Cultură şi învăţământ

Pe raza comunei există mai multe biserici:
   ♦ în Remeţi o Biserică Ortodoxă, o Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea;
   ♦ în satul Teceu-Mic o Biserică Greco-Catolică;
   ♦ în satul Piatra o Biserică Romano-Catolică.
În comună există un Cămin cultural care necesită reabilitare, fapt care împiedică desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice. Biblioteca comunală beneficiază de spaţiu propriu, mobilier nou, o retea de 4 calculatoare dotate cu scaner si imprimanta, acces la internet, videoproiector dotat cu ecran.
 
În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ în comună funcţionează:                                    
   ♦ o scoală cu clasele I – VIII în localitatea Remeţi;
   ♦ două şcoli cu clasele I – IV în satul Piatra;
   ♦ o scoală cu clasele I – IV în satul Teceu-Mic;
   ♦ 3 grădiniţe, din care doua in Remeţi şi una în Piatra.
În anul 2007 a fost executată reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII Remeţi, constând în introducerea încălzirii în sistem centralizat, introducerea grupurilor sanitare în şcoală, introducerea apei în şcoală, reabilitarea electrică a şcolii prin schimbarea instalaţiei electrice în şcoală.
Cu sprijinul Primăriei Remeţi în anul 2007 a fost înfiinţat centrul de informare şi documentare (CDI) din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Remeţi. În prezent gradiniţele din Piatra necesită reabilitare, spaţiile actuale nu permit desfăşurarea în condiţii bune a actului educaţional. Este de asemenea necesară şi construirea unei Săli de sport la Şcoala cu clasele I – VIII în localitatea Remeţi.
Din anul 2009, Scoala cu clasele I-VIII Remeti beneficiaza de o baza sportiva, reabilitata cu sprijinul Primariei, care permite desfasurarea in bune conditii a orelor de educatie fizica.